Asigurarile auto RCA: probleme şi solutii

Întotdeauna au existat cazuri în care asiguratorii au refuzat despăgubirea daunelor sau au amânat pe un termen foarte lung plata acestora. O soluţie pentru creşterea calităţii serviciilor de despăgubire este introducerea sistemului de compensare directă. Asigurarea de răspundere civilă auto era până nu demult singura asigurare obligatorie din România. Aceasta este reglementată prin legea Asigurărilor […]